. . . wróć

Położenie agroturystyki.

Zobacz na naszego facebooka TUTAJ - PARYJA NA FACEBOOKU, bądź z nami na bieżąco.


Kolejne Żniwa już na początku sierpnia 2016 r. Zapraszamy!

tl_files/Artykuly/Zniwa 2011/Zniwa w Paryi 2015.JPG

Żniwa w Paryi
9 sierpnia 2015

Plan imprezy.
13:00
Powitanie przybyłych gości chlebem, solą i… przygotowanie do żniw (omówienie sprzętów i ubiorów, klepanie i ostrzenie kosy).
14:00-15:00
Wyjście w pole do żniwa i sianokosów. Prezentacja w polu: koszenia sierpem i kosą, kręcenia powróseł, odbierania zboża, wiązania snopów, stawiania, wiązania i chocholenia kop (mendli, panienek), zagrabywanie i zazbierywanie ścierni ze źdźbeł i kłósek. W dalszej części zadania konkursowe (grupy złożonej z kosiarza, odbierającej i dzieci robiących powrósła) oceniane przez ekspertów i gospodarza. Przy koszeniu trawy oceniana będzie wielkość i wygląd pokosów, jakość rozbijania, ogólna logistyka pracy. Preferowane przedstawicielstwa gmin lub sołectw. Czekają atrakcyjne nagrody.
14:00-19:00
Warsztaty zajęć około rolniczych: odwiewanie wiejadłem i młynkiem, kręcenie kicorek, kręcenie powrozów, prezentacja pracy kieratu, zawody w młóceniu cepami i wiązaniu słomy, warsztaty rękodzieła ludowego, pokaz mody Paryjskiej, wybory najbardziej urodziwej i robotnej żniwiarki.
19:00
Zakończenie warsztatów.
19:30
Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i śpiewem (wstęp otwarty – jednak zabezpiecz sobie grosz na odgrywki i jadło).
Ze względu na warunki pogodowe, program imprezy może ulec zmianie.
Zachęcamy do uczestnictwa!.

Uwagi ogólne:

Wstęp na warsztaty od 14:00 do 19:00.
Parking na polach nieutwardzonych 150 m od chałupy;
Spanie po poddaszach (40zł/os.);
Spanie we własnym namiocie – zalecane (20zł/os.);
Spanie z gospodarzem zarezerwowanie wyłącznie dla gospodyni;
Spanie w chałupie „Paryja” cena za osobę: 90 zł/os. (1 nocleg).
Do nabycia, wybijana na miejscu, okolicznościowa moneta.
Grupy zorganizowane (powyżej 20 os.) mogą również odpłatnie wziąć udział w żniwach w terminie 3-8.08.2015 r. Cena zależy od długości trwania warsztatów, ilości osób, atrakcji. Cena ustalana jest indywidualnie.
Dodatkowe, (za pore grosy) atrakcje:
Przejażdżki wozem drabiniastym lub bryczką;
Zwiedzanie skansenu gospodarstwa pogórzańskiego;
Samodzielne wykonanie „paciary” (podstawowe danie chłopskie Ołpin) z ekologicznej pszenicy orkiszowej uprawianej na terenie gospodarstwa „Paryja”.

Właściciel Gospodarstwa „Paryja” w Ołpinach – Gospodarz imprezy:
Mieczysław Solarz, solarz_m@wp.pl, tel. 692-756-540
- rezerwacja noclegów


Organizatorzy:

Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja” w Ołpinach
Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości
Nieformalna grupa sympatyków gospodarstwa „Paryja”


Wspierają nas:

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach
Wesoła Wspólnota w Ołpinach
Fundacja Nadwyraz - Szlak Rzemiosła

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gospodarstwo agroturystyczne „Paryja” położone jest na północnym krańcu wsi Ołpiny (gmina Szerzyny, powiat tarnowski, województwo małopolskie) granicząc bezpośrednio z wsiami Żurowa i Swoszowa. Geograficznie przynależy do Pogórza Ciężkowickiego, Fałdu Brzanka-Liwocz. Cały obszar znajduje się w zasięgu terytorialnym Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 13.08 ha i zajmuje południową część doliny potoka o bardzo urozmaiconym charakterze goegraficznym (pola orne, łąki, pastwiska, lasy). Od południa przylega do urwistego zbocza lasu z występującymi na nim piaskowcowymi wychodniami skalnymi. Z tego właśnie dolinowego położenia zaczerpnięta jest nazwa „Paryja” oznaczająca niedostępną dolinę.


LOKALIZACJA GOSPODARSTWA PARYJA:
https://plus.google.com/104881081501632297203/about?gl=pl&hl=pl

Kontakt z nami:
tel. 692-756-540, solarz_m@wp.pl 

Aktualności o naszych wydarzeniach znajdziesz na stronie
Zapraszamy również na nasz profil facebook-owy Gospodarstwa Paryja

Nasz profil na facebook-u:
www.facebook.com/pages/Paryja-Stajnia-i-Gospodarstwo-Agroturystyczne/

Agroturystyka - Sianokosy 2010 - mapka

Agroturystyka - Sianokosy 2010